Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Asbest-expert.nl [Complete gids 2024]

Asbest was vroeger een courant materiaal in de woningbouw. Vanwege de gezondheidsrisico’s is het echter belangrijk om asbesthoudende materialen uit je woning te laten verwijderen. Wat is asbest nu precies? Hoe kan je het herkennen? Waarom moet je het laten verwijderen door een gecertificeerd expert? En wat zegt de wetgeving hier precies over? Je leest het allemaal op deze site!

Ga snel naar:
Waarom asbest verwijderen?
Verschillende soorten asbest
Asbest en de wetgeving 2024
Kosten asbest verwijderen
Subsidies asbestverwijdering

Laat je asbest verwijderen door een vakman!

 

 

Wat is asbest?

‘Asbest’ is een verzamelterm voor natuurlijke mineralen met een specifieke vezelstructuur. Rond 1870 experimenteerden bedrijven in Nederland en België al volop met asbest. Een mengeling met cement resulteerde in 1900 in de eerste eternitplaten. Een bouwproduct dat niet alleen erg sterk was, maar ook uitstekend isoleerde. Asbesthoudende materialen waren dan ook decennialang in omloop.

Heb ik asbest in huis? Om die vraag te beantwoorden, raden we je aan om een erkende expert in te schakelen. Ontvang gratis advies op maat!

asbest golfplaten

 

Waarom asbest verwijderen?

Asbest kan de nodige gevaren met zich meebrengen. Sinds 1930 legden experts al de link tussen asbesthoudende materialen en asbestose (stoflong). Later werd asbest ook in verband gebracht met kanker. Uiteindelijk duurde het tot 1993 tot Nederland een verbod invoerde op de productie van asbesthoudende materialen. In 2005 volgde ook een algemeen Europees verbod en een totaalverbod op het gebruik en hergebruik van asbesthoudende materialen.

 

CONCLUSIE: asbest = gevaarlijk & schadelijk

De gezondheidsrisico’s van asbest zijn legio. Kocht je een bestaande woning? Of is je huis gebouwd voor 1994? Dan kan het zijn dat je woning asbesthoudende materialen bevat. Wil je graag renoveren of grondige onderhoudswerken uitvoeren? Laat dan uit voorzorg een asbestsanering uitvoeren. Let wel, dat kan pas wanneer een professional daadwerkelijk asbest in je woning heeft opgespoord.

Asbest analyse uitvoeren? Dat is een kolfje naar de hand van een gecertificeerd Ascert- deskundige. Kom in contact met verscheidene professionals via het contactformulier.

 

Soorten asbest

Er bestaan verschillende soorten asbest. Het bekendste onderscheid is dat tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest:

 • Hechtgebonden asbest: in dit geval zitten de asbestvezels stevig vast in het bouwmateriaal. Je vindt hechtgebonden asbest in dak- en gevelleien, verlaagde plafonds, afvoerbuizen en leidingen, golfplaten, bepaalde kitmaterialen, … Zijn deze materialen intact? Dan vormen ze (nog) geen gezondheidsgevaar.
 • Niet-hechtgebonden asbest: in dit geval zijn de asbestvezels geweven of geperst. Ze komen o.a. voor in spuitasbest, pleisterwerk, asbestkarton, … Dit type is gevaarlijker dan hechtgebonden asbest omdat de vezels bloot liggen en sneller vrij komen. Je laat ze beter direct verwijderen.

BELANGRIJK: het bovenstaande lijstje is niet volledig. Net omdat asbest zo’n gegeerd bouwmateriaal was, zijn er sporen terug te vinden in talloze toepassingen. Je bent pas zeker over de aanwezigheid van asbest als een deskundige de situatie heeft geanalyseerd. Schakel meteen een ervaren asbestverwijderaar in.

 

Asbest en de wetgeving 2024

asbestsanering

Sinds 2016 ben je zelf verantwoordelijk voor het asbest in je woning. Is er sprake van niet-hechtgebonden asbest in huis dat een gevaar kan vormen? Dan kan de gemeente je dwingen om stappen te ondernemen. Wil je als verhuurder of woningeigenaar asbest verwijderen? Dan moet je deze stappen volgen:

 

STAP 1: asbestinventarisatie

De asbestinventarisatie is een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in een gebouw. Er zijn 3 soorten inventarissen:

 • Type A: een volledig onderzoek van je bouwplannen (deskresearch) en een visuele inspectie (met eventueel licht destructief onderzoek), in combinatie met het nemen van een aantal monsters.
 • Type B: dit is een aansluitend destructief onderzoek bovenop Type A. In dit geval komen ook de niet-zichtbare verdachte toepassingen aan bod die bij de sloop van het gebouw zouden komen bloot te liggen.
 • Type G: gedurende deze inventarisatie wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd waarin er rekening wordt gehouden met de gebruikssituatie van het gebouw. Type G is een uitbreiding op Type A.

Aan de hand van deze gegevens stelt een speciaal opgeleide deskundige een uitgebreid rapport op. De kosten voor een asbestinventarisatie zijn gem. € 650 à 1.500 (excl. btw). Zeker bij twijfel is het een goed idee om een inventarisatie te laten uitvoeren. Kom je er namelijk pas tijdens het verbouwen achter? Dan kunnen de kosten hoog oplopen.

 

Asbestinventaris opmaken? Vertrouw op een asbestdeskundige!

Enkel een door Stichting Ascert gecertificeerde ‘Deskundig Inventariseerder Asbest’ (DIA) mag een asbestinventaris opmaken. Dit attest toont aan dat hij over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om zijn werk verantwoord uit te voeren. Laat je dus nooit misleiden door een vakman die niet over een officiële erkenning beschikt.

Erkende deskundige nodig? Kom hier in contact met professionals uit jouw regio.

 

 

STAP 2: sloopmelding aanvragen & indienen

Wil je asbesthoudend materiaal verwijderen tijdens een renovatie? Dan ben je verplicht een sloopmelding te doen, ook wanneer je vergunningvrij mag bouwen. In dit geval moet je beschikken over een asbestinventarisatierapport dat niet ouder is dan 3 jaar.

Een sloopmelding ingeven gebeurt via de website van het Omgevingsloket. Op het meldingsformulier komen o.a. gegevens over de eigenaar, de asbestsaneerder, het gebouw en een overzicht van de manier waarop de werkzaamheden uitgevoerd worden. Nadien kan het tot 4 weken duren alvorens je groen licht krijgt om de werken aan te vatten.

 

STAP 3: asbest veilig verwijderen

Is je sloopmelding positief beoordeeld? Dan moet je de asbestwerken minstens 2 werkdagen voor aanvang bij de gemeente melden. Zitten de werken erop? Dan krijg je 1 dag om die bij de gemeente af te melden.

 

CASUS: asbest dak verwijderen

asbestinventarisatie

Kocht je een bestaande woning met een bouwjaar voor 1994? En bestaat de dakbedekking uit leien? Dan is de kans groot dat deze hechtgebonden asbest bevatten. Wil je je dak renoveren? Dan zal je de hulp moeten inschakelen van een professioneel asbestverwijderaar. We overlopen z’n werkwijze:

 1. Voorbereiden asbestverwijdering
  Het verwijderen van asbest is geen sinecure. Dit moet je overlaten aan een ervaren dakwerker die beschikt over een speciaal attest. Daardoor weet hij precies welke voorzorgsmaatregelen hij moet nemen, welke beschermkledij hij moet dragen, waarin hij het afval moet deponeren en vervoeren, …
 2. Asbest verwijderen
  Zijn alle voorzorgsmaatregelen getroffen? Dan kan hij beginnen. Een gecertificeerd dakwerker weet perfect waarop hij moet letten wanneer hij de asbesthoudende dakbedekking weghaalt. Zo zal hij beschadiging aan de leien ten allen tijde vermijden en eventueel een lift gebruiken om de materialen voorzichtig naar beneden te brengen.
 3. Wegvoeren asbest
  Nadat de asbesthoudende materialen van het dak zijn gehaald, brengt de dakwerker ze weg in speciale asbestzakken. Waar het afval uiteindelijk naartoe gaat, is afhankelijk van het type asbest en de staat waarin die verkeert (hechtgebonden of niet-hechtgebonden).
 4. Nieuw dak plaatsen
  Is je dak volledig asbestvrij? Dan kan je dakwerker een nieuwe dakconstructie of dakbekleding plaatsen. Hier krijg jij als woningeigenaar vrij spel. Hoe moet je gerenoveerde dak eruit komen te zien? En welke dakbedekking geniet jouw voorkeur? Maak je woning bovendien meteen ook energiezuiniger door grondig te isoleren!

 

Dakwerker en asbestdeskundige nodig? Dat kan! Kom in contact met verschillende professionals actief in je regio, ontvang verschillende offertes en vergelijk. Start hier je aanvraag.

 

 

Geen sloop of renovatie? Stel een asbestbeheersplan op!

Staan er geen sloop- of renovatiewerken op het plan? Dan hoeft asbest niet altijd verwijderd te worden. Het is wel aangeraden om een asbestbeheersplan op te stellen. Daarin staat hoe een gebouw veilig gebruikt kan worden en hoe je het blootstellingsrisico kan minimaliseren. Door bijvoorbeeld niet te boren in een bepaalde muur of bepaalde werken niet uit te voeren. Zo kan jij of de toekomstige eigenaar van je woning de nodige maatregelen nemen om veilig te werk te gaan.

Asbestbeheersplan opstellen? Neem contact op met een professional actief in je regio.

 

Asbest verwijderen kosten

Het verwijderen van asbest heeft heel wat voeten in de aarde. Niet alleen gaan de specialisten erg voorzichtig te werk, ook de afvoer van het asbestafval beïnvloedt de eindafrekening. De kosten om asbest te verwijderen bedragen gemiddeld € 10 à 30 per m² (excl. btw).

BELANGRIJK: deze prijs omvat enkel de kosten van de asbestverwijdering. Bijkomende werken als het plaatsen van nieuwe dakbekleding, dak- of buitenmuurisolatie, … zijn niet inbegrepen. Wil je een schatting van de totale kostprijs? Neem dan contact op met een gecertificeerd bedrijf actief in je buurt!

 

Subsidies asbestverwijdering

Na het afschaffen van de verplichting om asbest te verwijderen, zijn de subsidies ook afgebouwd. Toch kan je in bepaalde situaties nog genieten van enkele financiële voordelen. Een overzicht:

 

1. De Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening is er voor particulieren en VvE’s die willen investeren in energiebesparende maatregelen. Particulieren kunnen maximaal € 71.000 lenen. Voor VvE’s gaat het om maximaal € 33.000 per appartementsrecht.

Hoe zit dat dan met asbest? Je kan de lening gebruiken wanneer je het plaatsen van dakisolatie combineert met een voorafgaande asbestsanering. Je kan max. 50% van het bedrag gebruiken voor het verwijderen van asbest. Het overige bedrag gaat naar de dakisolatie en andere maatregelen.

BELANGRIJK: wil je een beroep doen op deze lening om de kosten van de sanering te dekken? Dan moet je de werken laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Hier kunnen wij je verder bij helpen. Via ons aanvraagformulier brengen wij je gratis in contact met verschillende gecertificeerde professionals.

 

2. Lokale asbestsubsidies

Omdat het verwijderen van asbest niet goedkoop is, voorzien bepaalde gemeentes een mooie subsidie. Wil je aanspraak maken op een lokale subsidie? Dan moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals een minimale te saneren oppervlakte (in m²). In bepaalde gevallen moet je de asbestwerken combineren met andere maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen of dakisolatie.

LET OP: wil je weten of jouw gemeente subsidies voorziet en aan welke voorwaarden? Dan kan je terecht bij je lokale stadsdiensten of bij een ervaren vakman. Ontvang advies op maat via ons aanvraagformulier.

 

Erkende vakman = Ascert gecertificeerd!

Bedrijven die asbestwerken uitvoeren moeten Ascert gecertificeerd zijn. Daarmee tonen ze aan dat ze beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om asbest veilig aan te pakken en te verwijderen. Wil je aanspraak maken op bepaalde subsidies? Dan ben je verplicht om de werken over te laten aan een erkend vakman.

Gecertificeerd vakman nodig? Vul het onderstaande formulier in en wij brengen je gratis in contact met meerdere erkende professionals:

 

Offertes voor asbestinventarisatie of asbest verwijderen ontvangen?

Kies voor een erkend asbestspecialist en verzeker jezelf van een nauwkeurige uitvoering van je project. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in je buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Deskundige bedrijven