Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Asbest verwijderen: stappenplan

In woningen van vóór 1994 was asbest een veelgebruikt bouwmateriaal. Ondertussen kennen we de gezondheidsrisico’s die ermee gepaard gaan en weten we hoe belangrijk asbest verwijderen eigenlijk is. Maar wanneer en hoe doe je dit? Hoeveel kost het? En kan je het zelf of laat je het beter over aan een deskundige? Je vindt alle info in het onderstaande stappenplan.

Ga snel naar:
STAP 1: asbest in je woning herkennen
STAP 2: asbestspecialist inschakelen
STAP 3: asbest veilig laten verwijderen

Ontvang vrijblijvend offertes

 

 

Wanneer moet ik asbest verwijderen?

Wat is de wetgeving rond asbest sanering? Sinds 1993 bestaat er een Nederlands verbod op de productie van asbesthoudende materialen. Het heeft echter nog tot 2005 geduurd voor er een algemeen Europees verbod werd ingevoerd. Je bent in essentie niet verplicht om asbest in je woning te verwijderen, tenzij het is beschadigd of bloot komt te liggen bij renovatiewerken. Daarnaast is asbest niet altijd even gevaarlijk. Er zijn verschillende soorten:

 • Hechtgebonden asbest: bij deze soort asbest zitten de vezels nog stevig vast in het bouwmateriaal. Het komt voor in dak- en gevelleien, verlaagde plafonds, afvoerbuizen, leidingen, golfplaten, … Zolang deze materialen nog intact zijn, vormen ze geen gezondheidsgevaar.
 • Semi-hechtgebonden asbest: deze soort was oorspronkelijk een vorm van hechtgebonden asbest, maar door beschadiging of veroudering is het materiaal broos en raken de vezels gemakkelijker los. Semi-hechtgebonden asbest laat je zo snel mogelijk verwijderen door een expert.
 • Niet-hechtgebonden asbest: hier zijn de asbestvezels geweven of geperst. Je vindt ze in onder andere spuitasbest, pleisterwerk, asbestkarton, … Bij deze soort asbest liggen de vezels bloot en kom je er dus sneller mee in aanraking. Niet-hechtgebonden asbest laat je dus ook zo snel mogelijk verwijderen.

Wil je asbest laten verwijderen in je woning? Ontvang dan gratis en vrijblijvend meerdere offertes van verschillende gecertificeerde asbest experts. Start je aanvraag hier!

asbest verwijderen gevaar

 

STAP 1: asbest in je woning herkennen

Eerst moet je erachter komen of er überhaupt asbest in jouw woning aanwezig is. Het is niet altijd makkelijk om asbest te herkennen. Hiervoor laat je een asbestinventaris en een -attest opmaken:

 • Asbestinventaris: een specialist bestudeert de bouwkundige plannen van je woning en verzamelt alle informatie over de aanwezige asbesthoudende materialen in je woning. Daarvan maakt de expert dan een asbestinventaris. Gemiddeld kost dit je zo’n € 350 (excl. btw).
 • Asbestattest: na de inventarisatie komt het asbestattest. Dat is een overzicht van de asbesthoudende materialen in je woning met enkele suggesties om het asbest veilig te verwijderen. Voor het afleveren van het officiële attest betaal je € 35 (excl. btw).

 

STAP 2: een asbestspecialist inschakelen

Je bent niet verplicht om een asbestspecialist in te schakelen als het om hechtgebonden asbest gaat, of bij niet-hechtgebonden asbest als die nog in goede staat verkeert. Toch heb je er altijd baat bij om een deskundige in te schakelen. Je profiteert dan van de volgende voordelen:

 • Veilige verwijdering: asbest verwijderen brengt altijd risico’s met zich mee. Een deskundige kan het werk op een veilige manier doen en zo de gezondheidsrisico’s tot een minimum beperken.
 • Voorbereiding en afwerking: een erkende verwijderaar zal niet alleen het asbest weghalen, maar kijkt ook na of de asbestinventarisatie in orde is. Ook zal hij het asbest op een veilige manier afvoeren.
 • Juiste materiaal: een asbest expert gebruikt altijd het juiste gereedschap, beschermende kleding en de geschikte verpakking om het materiaal af te voeren.
 • Garantie: loopt er bij het verwijderen toch iets mis? Dan zal de asbestspecialist altijd opdraaien voor de kosten. Als je zelf je asbest verwijdert, ben je zelf verantwoordelijk voor extra kosten.
 • Subsidies: om aanspraak te maken op eventuele subsidies of andere financiële voordelen voor asbestsanering moet je de werken altijd laten uitvoeren door een erkende asbestverwijderaar.

TIP: om zeker te zijn van een correcte prijs vergelijk je altijd offertes van meerdere asbestspecialisten. Ontvang gratis en vrijblijvend offertes van verschillende deskundigen in jouw buurt.

 

Kan ik als particulier asbest verwijderen?

Als vaste asbesthoudende materialen in goede staat verkeren, mag je deze zelf verwijderen. Maar dan moet je wel een aantal verplichte voorzorgsmaatregelen nemen:

 • Vermijd stof door het materiaal te bevochtigen of te fixeren.
 • Demonteer asbesthoudend materiaal met de hand en probeer ze niet te breken.
 • Maak gebruik van handwerktuigen.
 • Gooi asbesthoudende materialen niet zomaar op de grond, maar leg ze voorzichtig neer.
 • Gebruik een FFP3-mondmasker en een wegwerpoverall en spoel je schoenen buiten af.
 • Laad en verpak het materiaal zoveel mogelijk intact.
 • Dek het asbesthoudend materiaal zo snel mogelijk af.

Laat je toch liever asbest verwijderen door een deskundige? Ontvang dan gratis en vrijblijvend offertes op maat van 2 à 3 erkende vakmensen via onze offerteservice.

 

 

asbest verwijderen deskundigen

 

STAP 3: asbest veilig verwijderen

Je hebt er altijd baat bij om semi-hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest meteen te laten verwijderen. Hoe ga je te werk? En wat zijn de kosten? Een deskundige volgt het onderstaande stappenplan:

 • 1. Asbestinventaris opstellen: een erkende asbestverwijderaar zal altijd eerst een verplichte asbestinventaris opstellen. Daarvoor voert de deskundige een inspectie uit van je woning. Na het afronden van de inventarisatie ontvang je een asbestattest.
 • 2. Asbest verwijderen: vervolgens kan de professional aan de slag. Tijdens het verwijderen zal die altijd de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om dit veilig te kunnen doen. Gemiddeld betaal je voor deze stap € 10 à 30 per m².
 • 3. Asbesthoudende materiaal afvoeren: de expert zal het asbesthoudende materiaal stevig verpakken en afvoeren naar een geschikt containerpark. Ook het vervoeren moet volgens bepaalde regels gebeuren. Voor deze stap geldt een prijs van gemiddeld € 20 à 25 per 100 kg.

LET OP: dit zijn slechts richtprijzen. Ben je op zoek naar een offerte op maat voor het verwijderen van asbest? Ontvang dan gratis en vrijblijvend offertes van asbestverwijderaars in je buurt.

 

Kan ik de prijs van asbest verwijderen verlagen?

In Nederland kan je aanspraak maken op een aantal financiële voordelen. Zo is er in sommige gebieden een gemeentelijke premie beschikbaar voor het verwijderen van asbest. Anders kies je mogelijk voor de Energiebespaarlening, van het Nationaal Warmtefonds.  Alles over de subsidies voor asbest verwijderen lees je hier.

TIP: een asbestverwijderaar kan je meer informatie geven over de financiële voordelen waar je mogelijk van profiteert. Op zoek naar zo’n deskundige? Ontvang dan gratis en vrijblijvend offertes van verschillende verwijderaars via het offerteformulier:

 

 

Offertes voor asbestinventarisatie of asbest verwijderen ontvangen?

Kies voor een erkend asbestspecialist en verzeker jezelf van een nauwkeurige uitvoering van je project. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in je buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Deskundige bedrijven